Digital hotline

Đẳng cấp digital

0907.9988.38 - 02862.788.788

WEBSITE HÀNG ĐẦU VỀ ĐỒ CHƠI CÔNG NGHỆ

DANGCAPDIGITAL.COM

Facebook Gucci Google Plus
Hỗ trợ trực tuyến
 • Bút Kiểm Tra Chất Lượng Nước/ Xiaomi Smart Home TDS

  Bút Kiểm Tra Chất Lượng Nước/ Xiaomi ...

  TDS đo được đối với nước máy công nghệ lọc NANO 110/200mg/l
  TDS với giếng khoang và vùng nước khoáng  sẽ dưới 500mg/l
  Đối với máy lọc nước RO = 0,5-5mg/l
  Sau khi lắp lõi và cân bằng PH = 15-25mg/l


micro
Android Tv Box